Dibbuk.se

Alla inlägg av: Redaktion

Det finns många anledningar att anlita en advokat

Inget är så bra som att ha en egen advokat. Kanske har du svårt att föra din talan, varit utsatt för brott, medverkan till brott, på väg att skiljas, vill splittra ett företag eller något annat.

Det finns så många olika anledningar till att du skulle kunna behöva en advokat någon gång i ditt liv. Kanske skulle det bästa vara att leta rätt på en innan det verkligen är kris. Fråga runt bland dina vänner, hör om de känner till någon bra advokat och börja därefter ditt arbeta med att ta kontakt med dem. En i taget. Tills du hittar vad du tror du kan behöva så småningom.

De flesta advokatfirmor brukar erbjuda ett gratis inledande samtal. Där finns det möjlighet att lära känna den du har framför dig. Det är ju viktigt med förtroende för den person som ska vara din talesman i viktiga och ibland, kanske till och med, livsavgörande ögonblick i ditt liv.

Du vet aldrig när du kan behöva en advokat

För att du ska känna dig trygg kan det vara bra att veta att du har en advokat i bakfickan när det väl händer något. Det kan vara så att du råkar ut för en olycka och blir vägrad ersättning av till exempel företag, ditt försäkringsbolag eller till och med din försäkringskassa. Vid dessa tillfällen är en advokat oumbärlig.

Det kan hända att du drivit ett företag tillsammans med någon och ni vill dela på er, även då kan det vara gott med en advokat som sköter papper och ser till att ni båda får till ett bra avtal sinsemellan. Det allra smartaste är naturligtvis att ha skrivit ett bra avtal innan ens företag dras igång.

Andra vanliga ärenden är tvister mellan föräldrar där det handlar om vårdnad eller ekonomisk uppdelning. Hur bra vänner man än är i början av ett förhållande kan det alltid vara bra att ha skrivit papper sinsemellan redan i början när allt känns rosenrött. Det gör det hela ännu mer tryggt vid en eventuell förlust av ena partnern eller en separation.

Brottmål är en advokats vardag

Det som du kanske mest förknippar med att behöva en advokat kan vara i samband med brottmål. När ett brott begås kan både förövaren och den utsatte behöva en advokat som för deras talan i brottmålet. Det kan vara förvirrande med alla paragrafer och texter i samband med en domstolsförhandling. En advokat kan det där. Läs mer om juridik på denna hemsida: https://www.salmipartners.se/

Läs mer »

Är du misstänkt för ett narkotikabrott?

Narkotikabrott kan leda till fängelse och i och med detta så har man som misstänkt också rätt att ha en offentlig försvarare vid sin sida. Det bör man också begära i samband med att man delges misstanke – även om det skulle handla om ett ringa narkotikabrott. Varför? Jo, av den enkla anledningen att rätt advokat och försvarare kan vara skillnaden mellan att bli friad och att hamna i fängelse. 

Att vara misstänkt för ett narkotikabrott skiljer sig åt från att vara misstänkt för ett annat typ av brott. Inte sällan så kan ett specifikt fall omgärdas av en hel del medial uppmärksamhet och då det kommer till just narkotikabrott så blir folkets dom ofta hård. Narkotika är ett laddat ämne i Sverige och det handlar ofta om rent minerad mark: är man misstänkt för ett narkotikabrott så blir vägen tillbaka till ett normalt liv ofta lång – blir man dessutom dömd för brottet i fråga så blir vägen ännu längre. 

Därför är rätt försvar ett måste och som misstänkt så bör man begära en försvarare direkt. Detta för att ha stöd i samband med polisförhör och slippa hamna i en pressad situation där man säger saker som är oåterkalleliga och som senare kan ligga en i fatet vid en framtida rättegång. Därför behövs en offentlig försvarare i ett så tidigt skede som möjligt. 

Du kan välja offentlig försvarare 

Det man bör veta är att en offentlig försvarare utses till dig som är misstänkt för ett narkotikabrott som kan leda till fängelse. Det få vet är att detta är långt ifrån definitivt och att man har en möjlighet att välja vilken som ska representera dig och sköta ditt försvar. 

Denna valmöjlighet bör man som ta tillvara på. Valet av försvar ska baseras på erfarenhet av just narkotikabrott och där finns det definitivt skillnader mellan olika advokater och jurister. Vissa är specialiserade på andra brottmål och  somliga har just exempelvis en större erfarenhet av narkotikabrott. Det kan göra en enorm skillnad för hur utslaget rent juridiskt ser ut. 

Utöver erfarenhet så rekommenderas även att man väljer en advokat som man fungerar med i övrigt. Detta i synnerhet om det handlar om ett grovt narkotikabrott där man kan sitta anhållen/häktad under en längre tid. Där blir advokaten den enda kontakt med omvärlden man har och personkemin blir också väldigt viktig. 

Narkotikabrott – så tar du dig vidare 

Som vi sa ovan så kan ett narkotikabrott innebära ett stigma. Även om det bara handlar om en misstanke och där man inte blivit dömd så kan domen från allmänheten vara brutal. Ingen rök utan eld – det är den devisen som kan gälla och det är den inställningen man tvingas arbeta mot. Kan man ta sig vidare från detta? Det finns hjälp att få och det finns också ljusningar i vårt samhälle gällande just narkotika, narkotikabrott och vår syn på sådana.

En yngre generation har en mer liberal hållning i denna fråga. Präglad av övriga västvärlden där man ser legaliserar av lättare droger och där man ser vård snarare än straff så finns det numera inte samma hårda syn på att vara misstänkt för ett narkotikabrott av en ringa eller en normal karaktär. Den något äldre generationen har emellertid ofta en hårdare syn på saken. Låt oss hoppas att detta ändras. Då det handlar om att vara misstänkt för ett narkotikabrott så ska man aldrig vara dömd innan saken fått en rättslig prövning. Precis som med alla andra typer av brott.

Läs mer »

Tandvård – en politisk fråga?

Tandvård – en politisk fråga? Ser man till hur Sverige fungerar så har vi ett sjuk- och hälsosystem som anses som en föregångare i övriga världen. Blir man sjuk så behöver man inte betala pengar för vården – mer än upp till en viss summa – och detta gör att alla medborgare också får samma möjligheter. Plånbokens storlek är inte avgörande. Men, räknas inte tänderna till kroppen? Den frågan har blossat upp under senare år och framförallt Vänsterpartiet har tagit den till en politisk nivå. 

Ser man till hur vår svenska tandvård fungerar så är det så att vi har rätt till fri sådan – men bara upp till en viss ålder. Samma år som man fyller 23 år så ska man också börja betala för tandläkarbesök, undersökningar och olika behandlingar. Grundtanken är att den fria tandvården ska ge oss en stabil grund att stå på. Vi får i ung ålder exempelvis problem med bett och andra dentala missöden korrigerade utan att betala för det – men i vuxen ålder så ska kostnaden täckas av den enskilde individen. 

Frågan som Vänsterpartiet ställer sig är om tänderna inte tillhör den övriga kroppen? För, problem med tänderna är inte exkluderade till de som befinner sig i livets början – de kan uppkomma när som helst. Drabbas man av något typ av problem efter att man fyllt 23 år så kommer också kostnaderna för vård att bli höga. Det finns förvisso ett högkostnadsskydd även för tandvård, men det handlar ändå om höga kostnader för den enskilde individen. 

Tandimplantat i Stockholm – så mycket kan det kosta

Att tappa en tand eller flera tänder påverkar hela livet. Dels i form av att man inte kan tugga maten på det sätt man ska göra, men dels även sett till hur omvärlden ser på en. Att tappa tänder är stigmatiserande och det kan medföra att den drabbade isolerar sig, sluter sig och ogärna visar upp tänderna genom ett leende. Det finns emellertid lösningar och ett tandimplantat är ett av de mest effektiva sätten att få ett normalt liv igen i samband med tandlossning. 

Men, det kostar pengar. Ser man till tandimplantat i Stockholm så kan kostnaden för detta ligga på runt 15.000 kronor för ett enda sådant. En brokunstruktion å sin sida kan bära en kostnad på närmare 25-30.000 kronor medan tandimplantat för en hel käke kostar upp mot 45.000 kronor. Det säger en hel del, men samtidigt så ska man också veta att det går att komma billigare undan genom att undersöka vilka tandläkare som erbjuder tandimplantat i Stockholm och vilken prisbild dessa håller. 

Detta faktum tar emellertid inte bort den politiska aspekten av problemet. Hur kan ett tandimplantat i Stockholm drabba en individ så pass mycket ekonomiskt när exempelvis en ny armbågs- eller knäled är gratis?

Tandläkarbrist – en annan politisk fråga 

 Kostnaden för tandvård är en fråga som säkerligen kommer att göra mer väsen av sig i framtiden. Vänsterpartiet driver, som sagt, frågan – men kommer andra partier att ta till sig den på samma sätt? Man ska naturligtvis inte heller bortse från att det handlar om en dyr reform av driva igenom; en reform som kommer att kosta pengar i form av höjd skatt – vilket långt ifrån alla är positivt inställda till. 

Det finns även en annan politisk del av tandvården uppe till diskussion. Detta i form av tandläkarbristen. Att det finns en tandläkarbrist är en sanning med modifikation. Ser man till större städer så finns det definitivt ingen sådan. Som sagt: behöver du ett tandimplantat i Stockholm så har du en fördel i att kunna jämföra priser. Men, bor du i ett mindre samhälle så har du inte alls samma möjligheter. Norrut och i Norrlands inland finns det en brist på tandläkare – och den är inte helt enkel att lösa. Man kan inte tvinga någon att flytta. 

Däremot kan man ge morötter. Politiska förslag gällande sänkt skatt för de tandläkare som väljer att flytta har diskuterats. Likaså gäller en avskrivning av studielånet efter en viss tid som verksam tandläkare på en mindre ort. Klart står att det måste ske någonting för att den svenska tandvården ska anses som jämlik.

Läs mer »

Vårdnad om barnen efter separationen

Att skiljas eller separera från varandra är alltid tufft. Man ska plötsligt ge upp gemensamma drömmar och man ska komma till insikt med att man mår bättre på varsitt håll än tillsammans. Det som kan försvåra är om beslutet sker på initiativ av den ena parten och där den andra inte alls är beredd på detta. Något som kan ske som en följd av att exempelvis kärleken blossat upp någon annanstans.

 Sådana separationer blir nästan alltid jobbigare än om beslutet varit fast förankrat hos båda parter. Särskilt tufft blir det emellertid nästan alltid om det finns gemensamma barn. Hur gör man gällande vårdnad? 

Ja, hur gör man gällande vårdnad av gemensamma barn i samband med en skilsmässa? För de allra flesta så fortlöper allting precis som vanligt, men med det enkla undantaget att man numera erbjuder barnen två stycken hem snarare än ett gemensamt. Alla viktiga beslut – skola och sjukvård, exempelvis – fattas gemensamt av båda föräldrarna och man kommer utöver detta även överens om hur länge barnen ska bo hos respektive förälder samt hur man gör med semester och annat. 

Kort sagt: man ger trygghet, kärlek och ser till barnets bästa även om man själva valt att gå skilda vägar. Gemensam vårdnad gäller alltid även efter en skilsmässa. 

En vårdnadstvist kan inledas 

För att detta ska ändras så måste en rättslig prövning ske. Känner man att det inte fungerar som förälder så kan man lämna in en stämningsansökan mot den andre föräldern där man ansöker om ensam vårdnad. Motsätter sig den andra föräldern detta så inleds en vårdnadstvist. 

Man ska tillägga att det kan finnas extremt starka skäl till varför en vårdnadstvist inleds. Finns en risk i att barnet tar skada som en följd av ett våldsamt beteende, missbruk, misstanke om övergrepp, psykisk sjukdom av ett allvarligare slag eller grov kriminalitet så är ensam vårdnad den absolut bästa lösningen: barn ska inte växa upp i sådana miljöer. 

Men, det finns även samarbetsproblem som ett giltigt skäl att ansöka om ensam vårdnad och inleda en vårdnadstvist. Det är det vanligaste skälet och det kan handla om att föräldrarna inte alls kan hitta rätt kommunikation och hitta rätt i den gemensamma vårdnaden. Inte sällan illustrerat av att den ena parten inte hör av sig, inte svarar på samtal, inte dyker upp på överenskomna tider och heller inte lämnar barnen när man avtalat om det. Klassiska samarbetsproblem som kan leda till att en vårdnadstvist inleds. 

Rätt juridisk hjälp vid en vårdnadstvist viktigt 

Oavsett vilka skäl som ligger bakom en vårdnadstvist så behöver man som part i målet juridisk hjälp. Det är avgörande kring hur utgången blir och om man tilldelas ensam vårdnad eller inte. Från rättens sida så utgår man alltid från att gemensam vårdnad är bäst för barnen. Det krävs kompetens för att övertyga rätten om motsatsen. 

En vårdnadstvist handlar dessutom om en extrem känslomässig prövning där man kan känna sig utsatt, ensam och utan hopp understundom. Det juridiska ombud man valt kommer där att vara det stöd man behöver för att orka. Valet ska således inte enbart baseras på kompetens, även mjuka värden som exempelvis personliga känslor och trygghet ska vägas in.

Läs mer »

Botox är inte bara en skönhetsbehandling

Det finns hos vissa människor, både här i Stockholm och i resten av Sverige, en sorts inbyggd skepsis mot Botox. Ofta är det människor som förespråkar ”det naturliga” och ser ner på kvinnor som använder Botox för att släta ut rynkor och så vidare. Att genomgå en behandling med Botox anses farligt, onaturligt och nästan lite korkat, som om dessa kvinnor inte visste vad de gjorde utan styrdes av någon sorts yttre kraft som tvingade dem att vanställa sitt ansikte för att försöka anpassa sig till ett ouppnåeligt ideal.

Botox är ett kraftigt försvagat toxin

Fullt så dramatiskt är det ju inte med lite Botox. Visst är det från början ett toxin, det vill säga ett gift som förekommer i naturen, men Botox är en så otroligt utspädd variant av toxinet Botulinumtoxin att det nästan känns lite humoristiskt när motståndare storögt rapporterar att ”ett kryddmått kan ta livet av hela Sveriges befolkning”. Faktum är att Botox har blivit en lösning för långt fler än kvinnor som vill ta bort argrynkan. Många neurologiska besvär, som tics, migrän och annat har visat sig kunna lindras effektivt med Botox.

Hur fungerar Botox?

Giftet Botulinumtoxin har en förlamande effekt. I sin renaste form ger det sig på andningsorganen och slår ut dem. När man injicerar Botox, som alltså är Botulinumtoxin i kraftigt försvagad form, i musklerna eller i huden så blockerar det nervimpulserna i musklerna, vilket gör att de slappnar av och slutar dra ihop sig. Det är på detta sätt Botox hjälper mot rynkor men också mot muskelsammandragningar och även mot till exempel inkontinens.

Botox verkar lokalt och det finns ingen risk att det sprids vidare ut i kroppen och till exempel påverkar andningen. Dessutom har Botox en avtagande effekt som är över efter ungefär ett halvår. Då måste man gå på en ny behandling. Den som ger en behandling med Botox måste vara medicinskt utbildad och behandlingen sker alltid i helt säkra miljöer. Bara här i Stockholm finns många kliniker, läkarmottagningar och skönhetssalonger som erbjuder Botoxbehandlingar för alla syften.

Låt människor använda Botox i fred

Botox hjälper dagligen tusentals personer bara här i Stockholm med ofrivilliga muskelsammandragningar (tics), ymniga svettningar (hyperhidros) och migrän. Det används för att hjälpa barn med CP-skador att kunna gå genom att förhindra spasmer i benen. Injiceras det i urinblåsan så förhindrar det inkontinens. Dessutom råkar det kunna ge människor en lite slätare hy genom att jämna ut rynkor runt ögonen och i pannan.

Detta sista faktum retar upp en del människor så till den milda grad att de bedriver kampanjer mot Botox och försöker få det stämplat som oetiskt och hälsofarligt. Är det verkligen en fråga för feminister och människorättskämpar att syssla med 2018? Jag är helt med på att vi äldre tjejer inte bör statuera med dåliga exempel och bidra till att skruva upp skönhetshysterin som råder. Men ibland känner jag också lite uppgivenhet. Jag vill kunna sminka mig och ha snygga kläder och jag tror att jag skulle vilja göra något åt en jätterynka som dök upp mellan ögonbrynen och gjorde att jag såg arg ut hela tiden. Det är inte för att jag känner mig pressad till det av hela samhället utan för att jag har en naturlig lust att inte se ut som en sträng magister. Om någon vantrivs med en rynka som permanentat sig i pannan, ska hen då inte få göra något åt den? Jag anser bestämt att det finns betydligt angelägnare ämnen att ägna sitt fokus och sin kamplust åt i Sverige i dag.

Här kan du läsa mer om Botox.

Läs mer »

Vad innebär ensam vårdnad egentligen?

Ensam vårdnad är ett begrepp som många känner till, men som ganska få kan redogöra för i detalj. Vad innebär det egentligen att ha ensam vårdnad, och precis vad är det för skillnad mellan ensam vårdnad och dess motsats, det som brukar kallas delad vårdnad men juridiskt och officiellt går under beteckningen gemensam vårdnad?

Att man är två om gemensam vårdnad och ensam om ensam vårdnad hänger väl de flesta med på, men vad är det då man har hand om, ensam eller tillsammans? Handlar vårdnaden om att ta hand om barnet, ge det kläder och mat? Vårdnad låter som att det har att göra med att vårda, men det är inte det det handlar om. Inte heller har ensam eller gemensam vårdnad att göra med huruvida man får träffa barnet eller inte. Oavsett om ett barns föräldrar har gemensam vårdnad eller om någon av dem har ensam vårdnad så har barnet alltid rätt till regelbundet umgänge med båda sina föräldrar.

Vårdnaden är ett juridiskt ansvar

Att ha vårdnaden om ett barn betyder i grunden att man är juridiskt ansvarig för barnet. Det innebär också att man är skyldig att se till att barnets grundläggande behov blir tillfredsställda, såsom mat, kläder, sömn, skolgång, boende och så vidare. Som vårdnadshavare ska man bestämma över saker som var barnet ska gå i skolan, var det ska bo, bankkonton, sjukvård och sådana saker. Däremot kan man inte flytta långt från barnets andra förälder utan dennes medgivande, eftersom det inverkar på umgängesrätten, som är barnets rätt att träffa sina föräldrar.

Ingen katastrof att inte ha vårdnaden

Det går utmärkt att ha en fin och nära relation till sina barn även om man inte har vårdnaden. Många  vårdnadstvister inleds tyvärr i onödan, av föräldrar som tror att de ska bli av med sina barn om de förlorar vårdnaden. Det är en missuppfattning som kanske har sin grund i amerikanska filmer, där man ofta får se juridiska strider om ”legal custody” och där det framställs som att en förälder kan vinna ensamrätt till barnen över den andra föräldern. Så fungerar det inte i Sverige. Här är vårdnadshavaren skyldig att se till att barnet får träffa båda sina föräldrar regelbundet. Det vanligaste är varannanveckasboende, att man turas om att ha barnen hos sig en vecka i taget.

Ensam vårdnad kan vara det bästa för barnet

Föräldrar som skiljer sig bör tänka nyktert på vårdnadsfrågan. Kanske är det så att det blir lättare att hålla sams om bara en har vårdnaden. Att ha gemensam vårdnad kräver tät kontakt och förmåga att resonera kring detaljer runt barnet, och är man inte jättegoda vänner kan det vara påfrestande. Om en av föräldrarna har ensam vårdnad kan det bli lättare att komma överens om umgänget. Blir det lättare för föräldrarna att hålla sams blir det i förlängningen också bättre för barnet.

Läs mer »

Städning – en kvinnofälla?

Säkert har du anlitat en städfirma någon gång. Om inte annat så för flyttstädning. Flyttstädning är antagligen den städtjänst som flest människor i Stockholm kan tänka sig att köpa, eftersom den i många fall är helt nödvändig för att man ska kunna genomföra en flytt på den lilla tid som oftast finns. Annan städning, som till exempel regelbunden hemstädning, ses fortfarande av vissa grupper som lite suspekt, som att man utnyttjar andra människor som ”pigor”. Varför har det blivit så? Varför ses en typ av städning som okej att anlita, medan andra former ses som utnyttjande?

Piga eller proffs?

Oftast är det privilegierade människor i medelklassen som definierar städpersonal som ”pigor” och anser att de utnyttjas av giriga arbetsgivare och lata överklassmänniskor. Finns det då någon sanning bakom dessa påståenden? Är lokalvårdare ett hjälplöst släkte som hamnat i klorna på samvetslösa kapitalister? Sant är att det  finns oseriösa arbetsgivare i städbranschen, som betalar låga löner och vägrar skaffa kollektivavtal. Men faktum är också att dessa firmor är i minoritet, samt att de har en tendens att inte bli särskilt långvariga i branschen.

För att kunna jobba på en städfirma i Stockholm, och effektivt utföra olika typer av städning, från flyttstädning till storstädning tvätt och strykning, måste man vara professionell. Man måste ha gått en städutbildning och ha goda kunskaper om olika material och vilka produkter man ska välja. Det är inte ett yrke som ”vem som helst” klarar av i en handvändning, även om många tycks tro det.

Är lokalvård ett lågstatusyrke?

Städning är ett hantverksyrke som många andra. Skillnaden i status ligger snarare i att det räknas som ett traditionellt kvinnoyrke, och därmed har lägre löner. Men allt fler städfirmor satsar på drägliga villkor för sina anställda, med förmåner och kollektivavtal. En duktig städare kan tjäna mycket pengar på sitt jobb, som i grunden ju kräver erfarenhet, kompetens och servicekänsla för att utföras väl. Det är inte ett yrke man ska se ner på och hävda att utövarna är offer

Du bestämmer genom dina val

Är man bekymrad över städares status som ”pigor”, kan man påverka detta själv genom att anlita kvalitativ städning av seriösa företag som månar om sina anställda och samtidigt erbjuder bra tjänster. Genom att betala ett högre pris för kvalitativ städning där de anställda har goda villkor hjälper man till att höja yrkets status och att det slutar ses som kvinnofälla eller utnyttjande av billig arbetskraft.

Att däremot i ena stunden klaga över att rika människor utnyttjar andra, och i nästa försöka hitta den billigaste städfirman i Stockholm för en flyttstädning, är att bete sig en smula motsägelsefullt. Städfirmor kommer alltid att finnas, och det är upp till oss konsumenter att genom våra val ge yrket samma status som andra hushållsnära tjänster, som faktiskt målare och snickare också är, även om de kategoriseras som ROT och traditionella kvinnosysslor som RUT.

Välj en städfirma som tar ansvar

Det finns många städfirmor i Stockholm som tar ansvar för sina anställda och erbjuder bra arbetsvillkor. Det behövs knappast sägas att dessa firmor generellt har ett lite högre pris, men det är också precis vad om behövs för att höja yrkets status. Genom att ständigt jaga bästa pris och klaga på firmor som lägger sig högre, skapar vi ett samhälle där företag krigar om lägsta priset och därmed betalar ut sämre och sämre löner. Priserna på städning i Stockholm är såpass låga att du har råd att inte betala det lägsta priset utan i stället kan låta dina pengar gå till ett företag som tar ansvar.

Här kan du se vad som normalt ingår i en flyttstädning:
https://www.stockholmflyttstädning.nu/flyttstadning

Läs mer »

En advokat viktig för alla slags rättsprocesser

Vad gör en advokat? Är det bara någon som ser till att de kriminella blir frigivna, fastän de är kriminella? En advokat har inte som sin arbetsuppgift att se till att kriminella får gå fria. Deras arbete är att se till så att alla som blir misstänkta för något brott, får en så rättssäker prövning som möjligt. Att de får möta åklagarens eller polisens argument och bevis för att de skulle vara skyldiga. En advokat ser till så att de som är misstänkta får en så rättvis prövning i domstolen som möjligt.

Utan advokater skulle vi ha godtyckliga domstolar

Om det inte fanns advokater som såg till att människor fick en rättvis prövning, skulle vi istället se att domstolarna godtyckligt skulle döma människor till brott som de inte har begått. Den svenska lagen säger att en person ska dömas för ett brott som har bevisats utan ”rimligt tvivel” att de är skyldiga till det brott som åklagaren har bevisat domstolen om. Det är viktigt att alla, även misstänkta får en chans att bemöta argument för att de skulle vara skyldiga till ett brott.

En advokat ser till så att straffen blir rimliga

En advokats främsta arbetsuppgifter är att försvara den som misstänks för ett brott. En advokat ser inte till att skyldiga går fria till brott som de har begått, en advokat ska se till så att rättsprocessen blir så rättvis som möjligt. Är det så att en brottsling erkänner för en advokat att personen är skyldig, ser den advokaten till att de får ett så rättvist straff som de bara kan. Allt annat är fördomar eller okunskap om vad en advokats arbete.

På mer än ett sätt är det advokaternas uppgift att se till så att vi har ett så rättssäkert rättsväsende som möjligt. Om du någon gång skulle ha behov av en advokat i Stockholm, kan du läsa om en här: advokatistockholm.nu.

Läs mer »

Advokaternas fel att kriminella frias?

När det kommer till vissa slags brott är det svårare inom vissa områden än andra att åtala och få någon fälld. Det finns alltså en del gärningar som definitivt rör sig i gränslandet mellan det som är brottsligt och det som inte är det. Ska vi här ge förslag på den typen av brott, kan vi nämna som exempel arbetsrätten. Hör är det svårt att veta vad som är rätt och fel. Vi har lagen om arbetsrätt och anställningsrätt, och alltför många arbetsgivare är mycket okunniga om vad de får och vad de inte får göra. Lika svårt kan det även vara inom andra områden.

Vad är sexuella trakasserier?

I vågen av Metoo-rörelsen kan här nämnas svårigheterna att veta vad som är lagligt, och olagligt när det kommer till sexuella trakasserier och våldtäkter. Det är ett annat svårt område, liksom när det kommer till bokföring, skattebrott. Oftast brukar man här skilja på det intentionerna; om avsikten var att begå ett brott, och strunta i lagen eller om det skedde i misstag, slarv eller okunnighet. Att vara okunnig om arbetsrätt, må vara förlåtet för den som är anställd, men kan inte undgå arbetsgivaren som inte kan hänvisa till okunnighet då det antas av en arbetsgivare att kunna arbetsrätt, och inte bryta mot lagen.

Detta är brottmålsadvokaten jobb

Ibland kan man höra människor klaga på advokaterna, att det är deras fel att de misstänkta går fria – kom ihåg att alla som ännu inte har dömts för något brott är misstänkta. Här menar vi att det inte är riktigt så enkelt. Det är inte alla gånger advokaternas ”fel” att misstänkta går fria. Ibland kan det helt enkelt vara så att inte finns tillräckliga bevis för att någon ska kunna åtalas och dömas för ett brott.

Det är viktigt att vi, alla som är lekmän, förstår skillnaden. En brottmålsadvokat har som uppgift helt enkelt att tillvarata en misstänkt persons rättigheter och visa på eventuella alternativ. Det är ju inte en sådan advokats arbete att göra polisens jobb, det måste polisen själv klara av. Om du är intresserad av att läsa mer om hur brottmålsadvokaten arbetar, kan du klicka här.

Läs mer »

Skyddat boende är räddningen för många barnfamiljer

Den stora kärleken, drömmen om ett liv tillsammans med den man älskar och där de gemensamma barnens erbjuds kärlek, mat på bordet och trygghet kan bli en ren mardröm för en del. Vad händer om mannen man älskar – barnens pappa – visar sig vara våldsbenägen, sjukligt svartsjuk eller på något annat sätt labil och en fara för resten av familjen.

Aldrig mer. Det är en fras som man ofta hörs nämnas i samband med att kvinnor misshandlas och detta från mannen i fråga som ångrar sig. Han lovar dyrt och heligt att han aldrig mer ska bruka våld, han svär på att det var sista gången och han kanske säger att han var berusad. Det kommer alltid en nästa gång och här måste man söka hjälp. Vid akut fara så gör man bäst i att kontakta polisen. Vid mindre akut sådan så kan man kontakta socialtjänsten och tillsammans med dem börja planera för en flytt till ett helt nytt liv – utan en våldsam make vid sin sida: en flytt till ett skyddat boende.

Skyddat boende innebär att man får hjälp med att komma bort och en chans att börja om på nytt; man får en sekretessmarkering och går därigenom inte att hitta. Detsamma gäller barnen och av naturliga skäl så ligget ett skyddat boende i någon annan stad – långt ifrån den våldsamhet och den misshandlande personen man flytt ifrån. Ett skyddat boende behövs och kommer – tyvärr – alltid att behövas. Det är den sista utvägen för kvinnor och barn som far illa i hemmet.

Erbjuds man hjälp i ett skyddat boende?

Vi skulle säga att ett skyddat boende är mer än en bostad – det handlar snarare om en heltäckande tjänst i vilken en utsatt familj får hjälp med att komma på fötter. Det kan handla om att söka – och få – jobb, börja i skolan, börja med idrotter, delta vid aktiviteter, ingå i samtalsterapi, få skjuts och hjälp med transport och allt annat som krävs för att dels kunna acklimatisera sig och dels också kunna lämna en del bagage bakom sig. Något som tar tid.

En annan viktig del är juridisk hjälp. Man får en kontaktperson utsedd och det är också denne som sköter all kontakt med myndigheter och uppdaterar om hur allting fortlöper. Handlar det om en rättsligt process där man anmält mannen så får man hjälp vid den rättegång som följer och detta både i form av ett juridisk ombud, med samtal och med transport till och från rätten – om sådan krävs.

Barnen blir absolut viktigast – som alltid. Deras skolgång och chans att skaffa vänner sätts i första rummet. Kontaktpersonen tar det extra steget och förmedlar all kontakt och sköter all information med skolan som i sin tur hjälper barnet att komma på plats. Det brukar också vara barn som har lättast att anpassa sig till det nya livet. Ett skyddat boende är ingen bunker: det är en bostad där fel person aldrig ska få en möjlighet att ta sig in. För alla andra så brukar dörren stå öppen och livet fortsätter; men denna gång utan våld, hot och psykisk misshandel. Läs mer om skyddade boenden här.

Läs mer »