Dibbuk.se

Fastighetsförvaltning för mindre fastighetsbolag i Stockholm

Fastighetsförvaltning är lösningen för privatägda, mindre fastighetsbolag i Stockholm som behöver ta in extern hjälp med drift och underhåll av fastigheterna.

Att drift och skötsel av ett stort hyreshus fungerar är av yttersta vikt för att såväl fastigheten som hyresgästerna ska må bra. Allt ifrån sophantering till underhåll av värmesystem och trädgårdsskötsel hör till de områden som en fastighetsägare måste ansvara för.

Däremot kan det finnas begränsade medel för att upprätta en helt intern driftavdelning på ett mindre, privatägt fastighetsbolag. Särskilt med tanke på den mängd varierande kompetenser som krävs för att underhållet av fastigheten ska skötas enligt konstens alla regler. Då kan en bra lösning vara att hyra in en extern fastighetsförvaltare.

Prisvärd fastighetsförvaltning i Stockholm

Vilken fastighetsförvaltare i Stockholm som är rätt för just ditt fastighetsbolag, beror på vilken typ av fastigheter du äger och hur stort behovet av skötsel och underhåll är. Självklart bör du i ett första läge ta kontakt med ett flertal olika fastighetsförvaltare för att se om deras tjänster matchar dina behov. Du kan också be om rådgivning och besiktning av fastigheten från fastighetsförvaltaren själv, eller från ytterligare en extern part.

Du bör också ta in offerter från flera olika förvaltare i Stockholm. Glöm bara inte att be om en tydlig specifikation på vilka tjänster som ingår i offerten. Och om skatter, avgifter och eventuella jourtillägg är inräknade. Du har inte råd att helt strunta i fastighetsunderhållet. Men du ska inte heller behöva betala för mycket för tjänsterna.