Dibbuk.se

Är du misstänkt för ett narkotikabrott?

Narkotikabrott kan leda till fängelse och i och med detta så har man som misstänkt också rätt att ha en offentlig försvarare vid sin sida. Det bör man också begära i samband med att man delges misstanke – även om det skulle handla om ett ringa narkotikabrott. Varför? Jo, av den enkla anledningen att rätt advokat och försvarare kan vara skillnaden mellan att bli friad och att hamna i fängelse. 

Att vara misstänkt för ett narkotikabrott skiljer sig åt från att vara misstänkt för ett annat typ av brott. Inte sällan så kan ett specifikt fall omgärdas av en hel del medial uppmärksamhet och då det kommer till just narkotikabrott så blir folkets dom ofta hård. Narkotika är ett laddat ämne i Sverige och det handlar ofta om rent minerad mark: är man misstänkt för ett narkotikabrott så blir vägen tillbaka till ett normalt liv ofta lång – blir man dessutom dömd för brottet i fråga så blir vägen ännu längre. 

Därför är rätt försvar ett måste och som misstänkt så bör man begära en försvarare direkt. Detta för att ha stöd i samband med polisförhör och slippa hamna i en pressad situation där man säger saker som är oåterkalleliga och som senare kan ligga en i fatet vid en framtida rättegång. Därför behövs en offentlig försvarare i ett så tidigt skede som möjligt. 

Du kan välja offentlig försvarare 

Det man bör veta är att en offentlig försvarare utses till dig som är misstänkt för ett narkotikabrott som kan leda till fängelse. Det få vet är att detta är långt ifrån definitivt och att man har en möjlighet att välja vilken som ska representera dig och sköta ditt försvar. 

Denna valmöjlighet bör man som ta tillvara på. Valet av försvar ska baseras på erfarenhet av just narkotikabrott och där finns det definitivt skillnader mellan olika advokater och jurister. Vissa är specialiserade på andra brottmål och  somliga har just exempelvis en större erfarenhet av narkotikabrott. Det kan göra en enorm skillnad för hur utslaget rent juridiskt ser ut. 

Utöver erfarenhet så rekommenderas även att man väljer en advokat som man fungerar med i övrigt. Detta i synnerhet om det handlar om ett grovt narkotikabrott där man kan sitta anhållen/häktad under en längre tid. Där blir advokaten den enda kontakt med omvärlden man har och personkemin blir också väldigt viktig. 

Narkotikabrott – så tar du dig vidare 

Som vi sa ovan så kan ett narkotikabrott innebära ett stigma. Även om det bara handlar om en misstanke och där man inte blivit dömd så kan domen från allmänheten vara brutal. Ingen rök utan eld – det är den devisen som kan gälla och det är den inställningen man tvingas arbeta mot. Kan man ta sig vidare från detta? Det finns hjälp att få och det finns också ljusningar i vårt samhälle gällande just narkotika, narkotikabrott och vår syn på sådana.

En yngre generation har en mer liberal hållning i denna fråga. Präglad av övriga västvärlden där man ser legaliserar av lättare droger och där man ser vård snarare än straff så finns det numera inte samma hårda syn på att vara misstänkt för ett narkotikabrott av en ringa eller en normal karaktär. Den något äldre generationen har emellertid ofta en hårdare syn på saken. Låt oss hoppas att detta ändras. Då det handlar om att vara misstänkt för ett narkotikabrott så ska man aldrig vara dömd innan saken fått en rättslig prövning. Precis som med alla andra typer av brott.

Relaterade inlägg

Ensam vårdnad är ett begrepp som många känner till, men som ganska få kan redogöra för i detalj. Vad innebär det egentligen att ha ensam vårdnad, och precis vad är det för skillnad mellan ensam vårdnad och dess motsats, det som brukar kallas delad vårdnad men juridiskt och officiellt går under beteckningen gemensam vårdnad? Att man är två om gemensam vårdnad och ensam om ensam vårdnad hänger väl de flesta med på, men vad är[…]

Läs mer »

Sedan rut-avdraget infördes och gjorde det möjligt för privatpersoner att dra av en del av arbetskostnaden för hushållsnära tjänster å har man – av naturliga skäl – sett en ökning av exempelvis städhjälp som vanliga personer anlitar extern hjälp för. Detta har framförallt synts i större städer – Malmö, Stockholm och Göteborg – och kan förklaras av det där finns en helt annan stress i vardagen än vad som kanske finns i mindre städer. Ofta[…]

Läs mer »