Dibbuk.se

Tandvård – en politisk fråga?

Tandvård – en politisk fråga? Ser man till hur Sverige fungerar så har vi ett sjuk- och hälsosystem som anses som en föregångare i övriga världen. Blir man sjuk så behöver man inte betala pengar för vården – mer än upp till en viss summa – och detta gör att alla medborgare också får samma möjligheter. Plånbokens storlek är inte avgörande. Men, räknas inte tänderna till kroppen? Den frågan har blossat upp under senare år och framförallt Vänsterpartiet har tagit den till en politisk nivå. 

Ser man till hur vår svenska tandvård fungerar så är det så att vi har rätt till fri sådan – men bara upp till en viss ålder. Samma år som man fyller 23 år så ska man också börja betala för tandläkarbesök, undersökningar och olika behandlingar. Grundtanken är att den fria tandvården ska ge oss en stabil grund att stå på. Vi får i ung ålder exempelvis problem med bett och andra dentala missöden korrigerade utan att betala för det – men i vuxen ålder så ska kostnaden täckas av den enskilde individen. 

Frågan som Vänsterpartiet ställer sig är om tänderna inte tillhör den övriga kroppen? För, problem med tänderna är inte exkluderade till de som befinner sig i livets början – de kan uppkomma när som helst. Drabbas man av något typ av problem efter att man fyllt 23 år så kommer också kostnaderna för vård att bli höga. Det finns förvisso ett högkostnadsskydd även för tandvård, men det handlar ändå om höga kostnader för den enskilde individen. 

Tandimplantat i Stockholm – så mycket kan det kosta

Att tappa en tand eller flera tänder påverkar hela livet. Dels i form av att man inte kan tugga maten på det sätt man ska göra, men dels även sett till hur omvärlden ser på en. Att tappa tänder är stigmatiserande och det kan medföra att den drabbade isolerar sig, sluter sig och ogärna visar upp tänderna genom ett leende. Det finns emellertid lösningar och ett tandimplantat är ett av de mest effektiva sätten att få ett normalt liv igen i samband med tandlossning. 

Men, det kostar pengar. Ser man till tandimplantat i Stockholm så kan kostnaden för detta ligga på runt 15.000 kronor för ett enda sådant. En brokunstruktion å sin sida kan bära en kostnad på närmare 25-30.000 kronor medan tandimplantat för en hel käke kostar upp mot 45.000 kronor. Det säger en hel del, men samtidigt så ska man också veta att det går att komma billigare undan genom att undersöka vilka tandläkare som erbjuder tandimplantat i Stockholm och vilken prisbild dessa håller. 

Detta faktum tar emellertid inte bort den politiska aspekten av problemet. Hur kan ett tandimplantat i Stockholm drabba en individ så pass mycket ekonomiskt när exempelvis en ny armbågs- eller knäled är gratis?

Tandläkarbrist – en annan politisk fråga 

 Kostnaden för tandvård är en fråga som säkerligen kommer att göra mer väsen av sig i framtiden. Vänsterpartiet driver, som sagt, frågan – men kommer andra partier att ta till sig den på samma sätt? Man ska naturligtvis inte heller bortse från att det handlar om en dyr reform av driva igenom; en reform som kommer att kosta pengar i form av höjd skatt – vilket långt ifrån alla är positivt inställda till. 

Det finns även en annan politisk del av tandvården uppe till diskussion. Detta i form av tandläkarbristen. Att det finns en tandläkarbrist är en sanning med modifikation. Ser man till större städer så finns det definitivt ingen sådan. Som sagt: behöver du ett tandimplantat i Stockholm så har du en fördel i att kunna jämföra priser. Men, bor du i ett mindre samhälle så har du inte alls samma möjligheter. Norrut och i Norrlands inland finns det en brist på tandläkare – och den är inte helt enkel att lösa. Man kan inte tvinga någon att flytta. 

Däremot kan man ge morötter. Politiska förslag gällande sänkt skatt för de tandläkare som väljer att flytta har diskuterats. Likaså gäller en avskrivning av studielånet efter en viss tid som verksam tandläkare på en mindre ort. Klart står att det måste ske någonting för att den svenska tandvården ska anses som jämlik.

Relaterade inlägg

Många husköp slutar inte enligt planerna. De allra flesta husköp i Sverige sker enligt konstens alla regler och där både köpare och säljare till syvende och sist är nöjda med den avslutade affären. Men, det finns alltså de husköp som inte gör det. inte sällan så handlar detta om något typ av fel som man som köpare upptäcker efter en tid i huset – ett fel som kostar pengar att korrigera och där man vill[…]

Läs mer »

När det kommer till vissa slags brott är det svårare inom vissa områden än andra att åtala och få någon fälld. Det finns alltså en del gärningar som definitivt rör sig i gränslandet mellan det som är brottsligt och det som inte är det. Ska vi här ge förslag på den typen av brott, kan vi nämna som exempel arbetsrätten. Hör är det svårt att veta vad som är rätt och fel. Vi har lagen[…]

Läs mer »